لیست کارگاه های آموزشیعنوان کارگاه
عنوان: کنترل و پیشگیری از ویروس کرونا
استاد: دکتر حسن خانی
تاریخ شروع: 06 اسفند 1398
زمان: ساعت 13 الی 15
مکان: ساختمان ولایت - سالن اجتماعات
توضیحات:


عنوان: اخلاق تولید در قرآن و حدیث
با همکاری: معاونت علمی
استاد: دکتر سنائی
تاریخ شروع: 04 اسفند 1398
زمان: ساعت 15 الی 17
مکان: دانشکده علوم انسانی - سالن تکنولوژی
توضیحات:


عنوان: ارتباط متقاعدگرانه
با همکاری: معاونت علمی
استاد: دکتر متانی
تاریخ شروع: 06 اسفند 1398
زمان: ساعت 10 الی 12
مکان: دانشکده علوم انسانی- سالن تکنولوژی
توضیحات:آدرس باشگاه

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر- سایت مرکزی- ساختمان ولایت- اتاق 405

شماره تماس: 42155025-011 الی 42155030-011    داخلی 386  

پست الکترونیک: bpj@qaemiau.ac.ir