اساسنامه چاپ

برای دریافت اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کلیک نمایید

 

آدرس باشگاه

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر- سایت مرکزی- ساختمان ولایت- اتاق 405

شماره تماس: 42155025-011 الی 42155030-011    داخلی 386  

پست الکترونیک: bpj@qaemiau.ac.ir